Behovsbedömning och utvärdering

 

Detta verktyg har designats och utarbetats under projekttiden med hänsyn tagen till synpunkter från skolor i alla de deltagande länderna. Verktyget innehåller ett frågeformulär vilket bör laddas ner, skrivas ut och delas ut i klassrummet innan och efter det att du använt dig av materialet i klassen. Genom att jämföra svaren före och efter övningen ska du kunna mäta effekten av din utbildning.


Before evaluation questionnaire.docx

After evaluation questionnaire.docx

Evaluation guidelines.docx

Excel evaluation tool.xlsm