Undervisningsmaterial

Genom att använda se material-funktionen kan du hitta det undervisningsmaterial du behöver. Du kan söka utifrån ålder, ämne, nyckelord eller metod, eller använda alla sökkriterier för att hitta det material du är i mest behov av. Du kan antingen ladda ner materialet separat eller skapa en pdf där allt det material som matchat din sökning samlas. Lycka till!

Titta på materialet till höger

Mångfald i klassrummet


Att tala om mångfald när det gäller kön och sexuell läggning i ett klassrum kan vara utmanande för en lärare. Om du behöver mer information, goda råd eller coachning kring att använda materialet på mest effektiva sätt i ditt klassrum, var vänlig kontakta RFSL. 

Flera av RFSL:s avdelningar erbjuder skolinformation. En skolinformation innebär att två utbildade informatörer som själva har erfarenhet av att inte alltid passa in i samhällets normer kring kön och sexualitet kommer till skolan och informerar om heteronormativitet och hbt-personers livsvillkor.

Film om skolinformation från RFSL:


https://vimeo.com/59051482


 
 
Partner
 

bulgariska - Bilitis Resource Center Foundation
danska - LGBT Danmark
engelska - GLEN - Gay and Lesbian Equality Network
lettiska - Mozaīka
portugisiska - Associação ILGA PORTUGAL Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero
rumänska - Asociatia ACCEPT
spanska - FELGTB
svenska - RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter