Lärarhandledning

 

I lärarhandledningen får du en överblick över materialet, bakgrundsinformation om hur det kan användas såväl som en förklaring av huvudbegreppen och det pedagogiska upplägg som använts för materialet.

 

Överblick

Introduktion Vad är utbildning i mänskliga rättigheter Terminologi Tematisk struktur