Ordlista

 

 

 

P

 

Parnorm

Synsättet att det är naturligt, positivt och normalt att ha eller sträva efter att ha en partner. Monogami, att älska och ha en sexuell relation med en annan person, är centralt för denna norm.

Patriarkat

Den maktstruktur i samhället som upprätthåller att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp och att män ska ha mer resurser, makt och inflytande än kvinnor.

R

 

Rasdiskriminering

En handling eller tillvägagångssätt med uppsåt eller effekt att diskriminera människor på grund av deras ras (etnicitet), hudfärg och/eller etniska bakgrund.

Rasism

En ideologi baserad på idén att mänskligheten biologiskt kan delas in i olika raser, där varje ras tilldelas särskilda egenskaper och förmågor, som kan placeras in i ett hierarkiskt system där några raser är överlägsna andra. Rasism är inte nödvändigtvis detsamma som rasdiskriminering, men manifesterar sig ofta I diskriminerande handlingar mot personer eller grupper från en särskild etnisk eller religiös bakgrund och/eller hudfärg.