Ordlista

 

 

 

J

 

Jämställdhet

Jämställdhet mellan män och kvinnor. Uppnås när män och kvinnor har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället.

K

 

Komma ut

En process där en person berättar om sin sexuella läggning eller sanna könsidentitet.

Kön

Kategorisering av människor utifrån deras biologiska vid födseln tilldelade kön och social positionering av människor som män eller kvinnor.

Könsidentitet

Syftar på en persons djupt kända inre och individuellt upplevda kön, som kan, men inte behöver, överensstämma med det kön som tilldelades vid födseln, och inbegriper personens kroppsuppfattning och andra uttryck för kön såsom klädsel, tal och manér. För att fullt ut förstå begreppet könsidentitet är det viktigt att understryka den skillnad som finns mellan olika betydelser av ordet kön. Kön i överensstämmelse med engelskans ”sex” syftar på biologiska skillnader mellan män och kvinnor, medan kön i överensstämmelse med engelskans ”gender” också inkluderar den sociala aspekten av skillnaderna mellan könen.

Könskorrigering

Kan även kallas transition. Är en process då en persons vid födelsen tilldelade kön korrigeras för att uttrycka personens könsidentitet. Könskorrigering inbegriper några om inte alla av de följande kulturella, juridiska och medicinska förändringar: komma ut inför familj, vänner, kollegor med flera, ändra namn och/eller kön på officiella dokument, hormonterapi och genomgång av kirurgiska ingrepp.

Könsroller

En uppsättning sociala och beteendemässiga normer och förväntningar av vad som anses som lämpligt för en person av ett visst kön i ett speciellt kulturellt sammanhang. Könsroller skiljer sig mycket mellan kulturer och över tid.

Könsuttryck

Syftar på det sätt på vilket människor manifesterar sin könsidentitet och erkänns som tillhörande ett visst kön. Könsuttryck syftar ofta på synliga manifesteringar, som kläder, frisyr, manér, vilka anses uttrycka att någon tillhör ett visst kön. Förbindelsen mellan fysisk manifestering och kön är beroende av den sociala, historiska och kulturella kontexten i samhället.

L

 

Lesbisk

En term som ofta används om en homosexuell kvinna.