Ordlista

 

 

 

B

 

Bifobi

Syftar på irrationell rädsla, eller andra negativa attityder och känslor gentemot bisexuella personer. Bifobi kan uttryckas genom hets eller hatbrott, eller andra diskriminerande handlingar, eller trakasserier mot bisexuella personer. Bifobi finns bland heterosexuella såväl som bland homosexuella, och baseras ofta på tanken om att bisexualitet inte existerar och stigmatisering av bisexuella som promiskuösa.

Bisexualitet

Syftar på en persons förmåga till känslomössig och sexuell attraktion för, och intima sexuella relationer med, personer av båda könen.

C

 

Cis-person

En person som befinner sig inom normen för det kön som tilldelats vid födseln. Exempel på en cis-person är en kvinna, som fötts som kvinna, ser ut som kvinna enligt de könsspecifika normer som finns och som identifierar sig som kvinna. Att vara cis-person har ingenting med sexuell läggning att göra.