Om projektet

 

Projektet Som du är i skolan är ett internationellt samarbete mellan åtta europeiska länder, med målsättningen att motverka diskriminering, homofobi och transfobi inom skolan. Som du är i skolan inkluderar arbete med tre olika huvudgrupper: organisationer för hbt-personer och andra intresserade organisationer, lärare och skolledningar och elever vid högstadier och gymnasier. Projektets huvudfokus är att eftersträva att frågor kring mänskliga rättigheter, jämlikhet, sexuell läggning, könsidentitet, inkludering och icke-diskriminering blir en viktig del av i skolarbetet för varje lärare och elev. Genom att uppmuntra lärare och elever att lära sig mer om diskriminering och jämlikhet önskar DIHR och de i projektet samverkande organisationerna stödja inklusiva och icke-diskriminerande tillvägagångssätt vid europeiska skolor och försöka motverka homofobiska och transfobiska trakasserier. Projektet pågick mellan 2010 och 2012. Huvudaktiviteten i projektet har bestått av att designa, utveckla och lansera en hemsida för lärare och en för elever. De båda hemsidorna har skräddarsytts för att matcha behovet hos varje målgrupp, med innehållet översatt till de olika språken och anpassat till den nationella kontexten i de deltagande länderna.

Partner i Sweden

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter

http://www.rfsl.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) är ett nationellt förbund uppbyggt av ett 27-tal fristående avdelningar i Sverige, samt ett fristående Ungdomsförbund. RFSL är en demokratisk organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden.

RFSL bildades 1950 och är en av världens äldsta organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Idag har organisationen cirka 5,000 medlemmar. RFSL:s vision och yttersta mål är ett samhälle präglat av respekt och acceptans inför människors olikheter på ett så genomgripande sätt att RFSL och andra liknande organisationer inte ska behövas.

RFSL:s målsättning är att lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för homosexuella, bisexuella och transpersoner som för alla andra i samhället. RFSL:s verksamhet består av politik, informationsverksamhet och sociala insatser. Ideellt engagemang är den viktigaste arbetsformen för RFSL. Arbetet inom internationella sammanslutningar är en viktig och givande del av RFSL:s sexualpolitiska arbete.

All verksamhet som RFSL bedriver syftar till att förbättra helhetssituationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Sweden Sweden

Partners i andra länder

Bilitis Resource Center Foundation

http://www.bilitis.org

Фондация „Ресурсен център – Билитис” е учредена и регистрирана през 2004 г. като нестопанска организация, която работи за социално включване на лесбийки и бисексуални жени, и трансджендър хора. От 2005 г. насам Билитис е съорганизатор и спонсор на ежегодния ЛГБТ културен фест в Центъра за култура и дебат „Червената къща” – София. Този фестивал показва творби на български и чуждестранни автори по теми, свързани с ЛГБТ и повишава видимостта на куиър изкуството в България. Освен уникален културен фестивал, ЛГБТ Фест е също така и платформа за публично изразяване на мнението на ЛГБТ хората по теми, които са важни за тях, като например медийното отразяване на ЛГБТ проблеми, еднополовите бракове и дискриминацията на основа сексуална ориентация или проявление на пола. От 2009 г. насам Билитис е съорганизатор на София Прайд – ежегодното ЛГБТ прайд събитие в България. Като част от широка коалиция на ЛГБТ активисти, ние подкрепихме провеждането на София Прайд 2009, 2010, 2011, 2012 и съдействахме за нарастващата популярност на събитието. Понастоящем основната цел на Билитис е: -          Постигане на равноправие на ЛГБТИ (лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални и интерсексуални) в България и освобождаването им от всички форми на дискриминация. За постигане на тази цел Билитис работи за: -          Създаване на широка обществена платформа за социална интеграция на ЛГБТИ в България. -          На ниво общност – предоставяне на различни форми на подкрепа на лесбийки и бисексуални жени, както и на транс- и интерсексуални хора. Утвърждаване на ценностите на гражданското общество, които изключват дискриминация на основата на пол (джендър) и сексуална ориентация.

Bulgaria Bulgaria

LGBT Danmark

http://www.lgbt.dk

Vi er Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.

Som interesseorganisation på områderne kønsidentitet og seksuel orientering er vores arbejde organiseret i tre søjler:

Politisk arbejde: Gennem politisk arbejde på alle niveauer, søger vi at fremme forståelsen og anerkendelsen af en inkluderende og mangfoldig opfattelse af kønsidentitet og seksuel orientering.

Rådgivning og oplysning: Gennem personlig rådgivning hjælper vi den enkelte til at forstå sig selv og sin situation. Det kan være både I forhold til personlige problemer mv. og i forhold til love og regler osv. Gennem oplysnings‐ og informationsindsatser søger vi at sikre et højt vidensniveau i samfundet om LGBT‐personer.

Sociale aktiviteter: Ting sker, når mennesker mødes. Derfor skaber vi netværk og grupper. Da vores samlede gruppe er meget bred og sammensat, er der tit behov for og/eller lyst til at samles i mindre fora, fx lesbiske seniorer, transkønnede, kulturinteresserede bøsser, politiske biseksuelle eller børnefamilier.

LGBT Danmark lægger vægt på og arbejder efter disse værdier:

Respekt for og anerkendelse af menneskerettigheder
Respekt for og anerkendelse af forskellighed og mangfoldighed
Solidaritet med andre diskriminerede grupper
Åbenhed, gennemsigtighed og inklusion i foreningens arbejde.

Vi implementerer vores mål gennem strategier for:

Lobbyarbejde på alle politiske niveauer: Lokalt, nationalt, europæisk og internationalt
Samarbejde med andre organisationer for diskriminerede grupper
Vidensindsamling og ‐formidling
Oplysning og information
Rådgivning og støtte til enkeltpersoner, grupper, institutioner og virksomheder
Sociale netværk og grupper
Synliggørelse af diskrimination på grund af kønsidentitet eller seksuel orientering.

Læs mere på www.lgbt.dk

Denmark Denmark

GLEN - Gay and Lesbian Equality Network

http://www.glen.ie

The Gay and Lesbian Equality Network - GLEN is a policy and strategy focused non-governmental organisation which aims to deliver ambitious and positive change for lesbian, gay and bisexual people in Ireland, ensuring full equality, inclusion and protection from all forms of discrimination. GLEN’s vision is of a society where being lesbian, gay or bisexual is unremarkable at any stage of a person’s life, where LGB people can feel safe, confident and open about their sexual orientation at home, at school, in work and the wider community. Where a young person can come to terms with their sexuality and have all the support from their parents, siblings, friends, school and society at large. Where a child of lesbian or gay parents can enjoy the security and protection of a legal relationship with both their parents.

Ireland Ireland

Mozaīka

http://www.mozaika.lv

LGBT un viņu draugu apvienību MOZAĪKA 2006. gada februārī dibināja 16 cilvēki, kas uzskatīja, ka ir nepieciešams aktīvi rīkoties, lai uzlabotu LGBT (lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu) cilvēku situāciju Latvijā un mazināt sabiedrības aizspriedumus pret cilvēkiem ar atšķirīgu seksuālo orientāciju vai dzimumidentitāti.
Kopš tā laika ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi, un MOZAĪKA ir izaugusi par Latvijā labi pazīstamu un vērā ņemamu tiesību aizstāvorganizāciju, kura kā vienīgā Latvijas nevalstiskā organizācija darbojas specifiski LGBT jomā. Šodien mums ir aptuveni 150 biedri un atbalstītājo, esam kļuvuši par AMNESTY INTERNATIONAL stratēģisko sadarbības partneri un starptautiskās organizācijas ILGA dalīborganizāciju. Mūsu birojā Rīgā veidojas plaša profila LGBT bibliotēka, kas ir atvērta visiem, kuri interesējas par šo tēmu. No starptautiskām geju un lesbiešu sporta spēlēm mūsu meiteņu basketbola komanda ir pārvedusi vairākas medaļas, arī zeltu. Esam sagatavojuši viendzimumu partnerattiecību likumprojektu un aktīvi cenšamies to lobēt Saeimā. Piedalāmies vairākos starptautiskos projektos – to starpā saistībā ar naida runas un naida noziegumu novēršanu, ar pedagoģisku materiālu par diskrimināciju sagatavošanu skolotājiem un skolēniem, ar LGBT jauniešu kopienas veidošanu caur portālu un domu biedru grupu SKAPIS (www.skapis.eu). Visas šīs un citas mūsu aktivitātes ir plašāk aprakstītas šīs mājas lapas dažādās sadaļās.
Bet galvenais, ko cenšamies panākt un uz ko strādājam, ir tādas sabiedrības veidošana, kurā katrs valsts iedzīvotājs jūtas līdzvērtīgs, brīvs veidot savu profesionālo un privāto dzīvi pēc saviem ieskatiem un drošs par to, ka valsts viņa tiesības aizstāvēs – jo ticam, ka veselīga un stipra demokrātija var veidoties tikai šādā vidē un valstī.

Latvia Latvia

Associação ILGA PORTUGAL Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero

Fundada em 1995, a ILGA Portugal – Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, de reconhecida utilidade pública, sob a forma de Associação de Solidariedade Social – e é mais antiga associação de defesa dos direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero (LGBT) em Portugal.

Com uma grande diversidade de projetos e atividades, o principal objetivo da ILGA Portugal é a integração social da população lésbica, gay, bissexual e transgénero (LGBT) em Portugal através de um programa alargado de apoio no âmbito social que garanta a melhoria da sua qualidade de vida; através da luta contra a discriminação em função da orientação sexual e da identidade de género; e através da promoção da cidadania, dos Direitos Humanos e da igualdade de género.

Portugal Portugal

Asociatia ACCEPT

este prima organizatie non-guvernamentala din Romania care apara si promoveaza drepturile persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, trans) la nivel national.

ACCEPT a fost inregistrata oficial ca si organizatie non-guvernamentala pentru drepturile omului în 1996, dupa doi ani de activitate ca si grup informal. In 1997 ACCEPT a lansat o campanie nationala si internationala pentru abrogarea Articolului 200 din Codul Penal al Romaniei, articol care incrimina relatiile de acelasi sex. Procesul legislativ care a dus la abrogarea articolului 200 a fost incheiat la 30 Ianuarie 2002.

Inca din 2004 ACCEPT a organizat anual GayFest, un festival care timp de o saptamana propunea evenimente culturale si activism LGBT. Din 2005 GayFest a inclus Marsul Diversitatii, in ultima zi a festivalului.

Obiective

apararea, prin toate mijloacele legale a persoanelor ale caror drepturi si libertati fundamentale, garantate de catre Constitutia Romaniei si de catre tratatele internationale ratificate de Romania, au fost incalcate;
educarea publicului si a mediei cu privire la probleme cu care se confrunta persoanele LGBT;
organizarea de activitati pentru promovarea observarii drepturilor si libertatilor persoanelor LGBT; cresterea solidaritatii de grup intre membrii comunitatii LGBT;
colaborarea cu organizatii care promoveaza drepturile minoritatilor;
dezvoltarea de servicii adresate nevoilor specifice persoanelor LGBT din Romania: consiliere legala pentru persoanele discriminate din cauza orientarii lor sexuale sau a identitatii de gen, consiliere psihologica si de sanatate, evenimente culturale si sociale.

Lucrul cu sistemul educational

Am elaborat si publicat un ghid pentru profesori cu privire la orientarea sexuala, care a fost pentru patru ani singura resursa de informatie pe acest subiect disponibila in limba romana. Deasemenea, ACCEPT a sustinut mai multe cursuri de formare pentru profesori si consilieri scolari, si, in cooperare cu alte ONG-uri romanesti, a contribuit la o brosura adresata elevilor, cu scopul de a lupta impotriva discriminarii. Ocazional trimitem vorbitori pentru evenimentul de deschidere a anului scolar in licee. Oricum, norma in Romania este ca problemele LGBT sa nu fie mentionate in curriculum educational de zi cu zi.

Romania Romania

FELGTB

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) nace en abril de 1992. Por historia, por trayectoria, por estructura, por número de asociaciones que la integran, por las aportaciones hechas en estos años podemos afirmar que la FELGTB es el referente más importante del movimiento asociativo lésbico, gay, transexual y bisexual de España.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales es, ante todo, un espacio de coordinación e intercambio para el movimiento asociativo LGTB. Es un proyecto común de más de 50 asociaciones, de todo tipo, de ciudades grandes y pequeñas, de casi todas las comunidades autónomas, de estudiantes, de jóvenes, de deportistas, de transexuales, de personas con discapacidad, mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, personas que viven con VIH, creyentes LGTB, migrantes...

Tres son los ejes vertebradores de la FELGTB hasta ahora: la reivindicación de la igualdad legal y el respeto social hacia la diversidad afectivo-sexual, la sensibilización y denuncia, en la que se engloba la celebración anual Orgullo Estatal LGTB, y la formación de las y los activistas de sus asociaciones miembro.

La FELGTB organiza cada año jornadas de reflexión y debate que trabajan temas como la salud y el VIH, la cooperación internacional o la educación, y encuentros de jóvenes, familias, políticas lésbicas, transexuales, bisexuales o creyentes donde definir y compartir estrategias, fórmulas y experiencias. Asimismo ofrece servicios de atención y apoyo a jóvenes y familias LGTB, asesoramiento laboral, coordina la Red Educación de charlas sobre diversidad sexual en centros educativos y vertebra una estrategia de demanda con una voz unitaria que se determina en los Congresos en los que participan las asociaciones miembro cada tres años.

La Federación trabaja con las administraciones públicas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales para conseguir la inclusión de medidas encaminadas a la igualdad como la ley 3/2007 del cambio registral del nombre y sexo de las personas transexuales, la ley de igualdad de trato o la modificación del Código Civil que trajo en 2005 la igualdad en el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero más de la mitad del trabajo de la Federación corresponde a las entidades que la forman.

La estructura federal coordina, pero la iniciativa y el trabajo es también de las entidades miembro que ponen en común su trabajo y a sus activistas, que participan activamente en las áreas federales, para que todo las actividades o campañas de cualquiera de la asociaciones pueden ser aprovechadas por el conjunto de las entidades de la FELGTB, y éstas acojan el material de la Federación para trabajar con él por todo el Estado.

Spain Spain